free simple web templates
Regulamin rozgrywek laserowego paintball’a 

Arena LaserFight Bydgoszcz

1. Zarządcą Areny LaserFight jest firma Play&Fun s.c., laserfight@home.pl

2. W grze mogą brać udział osoby spełniające następujące kryteria:

– uczestnik musi mieć ukończone 8lat i posiadać przy sobie legitymację szkolną

3. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego (także lekarstw). Zabrania się udziału w grze kobietom ciężarnym oraz osobom których stan zdrowia nie pozwala na udział w działaniach ruchowych związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, ciasnymi przejściami, ciemnościami oraz w warunkach wysoce stresujących.

4. Wstęp na arenę jest możliwy wyłącznie po zakupieniu biletu lub okazaniu wejściówki upominkowej. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Dodatkowym warunkiem wstępu jest dopuszczenie przez obsługę. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry – odpowiedzialność ponosi uczestnik.

5. Obsługa może bez podania przyczyny odmówić osobie, bądź grupie osób uczestnictwa w rozgrywce.

6. Podczas uczestnictwa w rozgrywce należy zachować spokój oraz najwyższą ostrożność.

7. Podczas wizyty w LaserFight Club należy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi, a także stosować się do przepisów BHP i PPOŻ.

8. Kategorycznie zabrania się:

– biegania (można uderzyć w coś lub kogoś)

– skakania

– wspinaczki na konstrukcje oraz rekwizyty

– fizycznego kontaktu między zawodnikami, a także sprzętem/rekwizytami do tego nie przeznaczonymi

– niszczenia oraz zanieczyszczania sprzętu, dekoracji oraz obiektu

– wymachiwania, uderzania oraz rzucania „bronią” bądź innymi przedmiotami

– używania niecenzuralnych słów, bądź obraźliwych zwrotów

-czołgania się oraz chodzenia na „klęczkach”

9. Podczas rozgrywki „broń” trzymamy oburącz.

10. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał obsługi lub w przypadku zauważenia na polu osoby, która uległa kontuzji. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

11. Gracz może opuścić pole gry dobrowolnie w dowolnym momencie, raz podjęta rezygnacja nie może być cofnięta, a oplata za udział nie zostanie zwrócona.

12. Wyposażenie, sprzęt i dekoracje Areny LaserFight należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i obsługa.

14. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.

15. W przypadku zakończenia rozgrywki, stwierdzenia niesprawności sprzętu, czy też innych nieprzewidzianych okoliczności zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do ładowni.

16. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu Areny, grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów, za wszelkie szkody wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności zarządca areny – odpowiedzialność ponosi uczestnik (gracz).

17. Osoby znajdujące się na terenie LaserFight Club nie mogą swoim zachowaniem zarówno w poczekalni/ładowni, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

18. Na terenie LaserFight Club zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających. Zabrania się także palenia tytoniu.

19. Osoby wnoszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. 

20. Przed wejściem na pole gry należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycze itp., które mogę zagrozić bezpieczeństwu podczas rozgrywki.

21. Obsługa ani właściciel nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

22. Zabrania się wnoszenia na pole gry jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych przedmiotów mogących przeszkadzać w grze bądź powodować zagrożenie.

23. Uczestnik zobowiązany jest natychmiast zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu LaserFight wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Areny, jak i co do własnego samopoczucia lub innych graczy, a także wszelkich niepokojących sytuacji.

24. Wyposażenie graczy wydaje obsługa. Uczestnicy rozgrywki są zobowiązani zdać sprzęt możliwie najszybciej po jej zakończeniu, w stanie nie gorszym niż podczas wydawania.

25. Użytkownicy korzystają z Areny na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

26. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu.

27. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy areny.

28. Uczestnik świadomie i dobrowolnie decyduje się na udział w grze, świadomy , iż paintball laserowy jest sportem wymagającym ogromnego wysiłku psychofizycznego i mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki, złamania czy inne negatywne skutki zdrowotne).
Mobirise
Adres

Dworcowa 100/3
Bydgoszcz

Kontakt

Manager:
Telefon: +48 530 500 412    
Email: kontakt@laserfight.pl          

Godziny Otwarcia

pon-pt 16.00-21.00
sob-nd 10.00-20.00
Grupy szkolne i półkolonie
wstęp od 8.00